Kruhový trénink

Kruhový trénink

Je řada 12-ti po sobě jdoucích cviků, kde každý sportovec cvičí jeden z nich. Stanoviště jsou přitom dokola, proto se mu říká kruhový trénink.

Skladba a náročnost cviků na kruhovém tréninku

V každém tréninku jsou v kruhu voleny 3-4 základní cviky a zbylé stanoviště slouží jako takzvané “fillery” – vyplňovače. Trénink je víceméně koncipován jako trénink silový a to právě na základě hlavních a vedlejších cviků. Při tréninkách je kladen důraz na mobilizaci kyčlí, ramen, hrudní páteře a dalších segmentů. Posilování středu těla, nohou, vrchní části těla, ale například i svalů okolo lopatky, vnitřních a vnějších rotátorů, abduktorů kyčle a dalších neméně důležitých svalů.

Kruhový trénink se vždy skládá z předem definovaných částí:

  • Mobilizace
  • Zahřátí
  • Aktivace
  • Samotný kruháč (3 kola)
  • Uvolnění

Trénink trvá 55 – 60 minut.

Pro koho je trénink vhodný?

Roztocký trénink je vhodný pro muže i ženy a to ve věku zhruba od 12ti do 150ti let. Účast na tréninku je na vlastní nebezpečí!