Rozdělení tréninků

Kruhový TRÉNINK

Skladba a náročnost cviků na kruhovém tréninku,

V každém tréninku jsou v kruhu voleny 3-4 základní cviky a zbylé stanoviště slouží jako takzvané “fillery” – vyplňovače. Trénink je víceméně koncipován jako trénink silový a to právě na základě hlavních a vedlejších cviků avšak bez řízené progrese. Při tréninkách je kladen důraz na mobilizaci kyčlí, ramen, hrudní páteře a dalších segmentů. Posilování středu těla, nohou, vrchní části těla, ale například i svalů okolo lopatky, vnitřních a vnějších rotátorů, abduktorů kyčle a dalších neméně důležitých svalů.

Trénink se vždy skládá z předem definovaných částí:

 • Mobilizace
 • Zahřátí
 • Aktivace
 • Samotný trénink (3 – 4 kola)
 • Uvolnění

Trénink trvá 55 – 60 minut.

Pro koho je trénink vhodný?

Roztocký trénink je vhodný pro muže i ženy a to ve věku zhruba od 12ti do 150ti let. Účast na tréninku je na vlastní nebezpečí!

TRÉNINK Pro!

Periodizovaný a dlouhodobě plánovaný trénink.

Trénink rozdělen na několik fází, stejně jako kruhový TRÉNINK.

 • Uvolnění
 • Dynamické zahřátí
 • Mobilizace
 • Aktivace
 • Trénink
 • Uvolnění

V této koncepci tréninku každý cvičí svůj vlastní trénink v závislosti na tom, jak dlouho chodí cvičit a do jakých cviků je schopen technicky se dostat. Trénink se nastavuje vždy při první lekci.

Trénink je rozdělen do tří sérií cviků 3×3 cviky.
– A – 3 cviky (spodek tah, vršek tlak, filler)
– B – 2-3 cviky (spodek těla, vršek tah/tlak)
– C – 2-3 cviky (vršek tah/tlak + CORE)
+KONDIČNÍ část v závislosti na čase.

Počty opakování v jednotlivých sériích se pohybují v rozmezí 6 – 12 opakování

Na jakékoli další lekci musí sportovec udělat v jedné ze sérií u každého cviku o 1-2 opakování NAVÍC, aby tělu zajistil dostatečný stimul v podobě PŘETÍŽENÍ, které je vždy větší než předešlý trénink.

Počty opakování, váhy a všechny informace z tréninku se zaznamenávají do sešitu, který má každý svůj (dostane jej přidělen).

Trénink je maximálně pro 6-8 lidí.

Trénink trvá 55 – 60 minut.

Pro koho je trénink vhodný?

Roztocký trénink je vhodný pro muže i ženy a to ve věku zhruba od 12ti do 150ti let. Účast na tréninku je na vlastní nebezpečí!